Friday, February 19, 2016

Links to 1900s videos of bygdedans in Norway and Sweden


1900s video links to bygdedans, 19 February, 2016 version. First,  8 music videos from the 21st century.
 Second,  1971 NRK series on dance in Norway,  one link.  9 episodes.
 Third,,  NRK video list from the 20th century in chronological order.
 Fourth,  Earlier 20th century videos from around 1925 to 1947
 Fifth,   Video links related to Hallingdal
 Sixth,  1971 NRK series on dance in Norway broken down by episode with description.
 Seventh,  Some video links related to Rorospols,

First, several joyous videos, of some pols fun and some waltz fun.

Pols Noregs Ungdomslag fun ,,,
Bleckman and friends play waltz, last man standing


One dancer Petra Eriksson has several youtube videos including,
Valdres Springar modern dance
Jan Beitohaugen Granli

3:21 Harold Røine Huldredans 12 Huldre dansar

 Second,  1971 NRK series on dance in Norway,  one link.  9 episodes.
Some Norsk TV shows are now on the net, the reader's interest in them may vary...
Alix Cordray credits Willy Rustad who worked on these videos and who has been linking them
on Facebook.
Series narrated by Hallgrim Berg 1971 a lot on dance and music.
Maria Høgetveit Berg dances in some episodes as well as other dancers from various
areas in Norway who will be familiar to some. Egil Bakka is interviewed.
Here are links to individual episodes from which the whole series can be played. Third,,  NRK video list from the 20th century in chronological order.
Some other NRK show and series links in chronological order.

En levende tradisjon representert av Johannes og Gunnar Dale og Tinn Spelemannslag.
Hardanger music.

LandsKappleiken 1968
19:54 Odd Bakkerud spelar
23:00 Telespringar in field
28:02 Halling Berg? and Underberg?, Jens Myro spelar
30:40 HallingSpringar

From 1968. Swedish and Norwegian spelemen meeting at Maihaugen

Traveling around series.
Waltz, Modified Hambo, making Hardanger fiddle, Hauk Buen plays Gangar,
reinlander, 22:00, Kristiane Lund, 25:50 43:40 Schottish

From 1969 Folkemusikktradisjoner i Røros-traktene

Halbakken


From 1970, Most interesting single show to me.
Rørospols danced on both meadow and dance floor, with slapping of heels during bakmes.
Jens Myro playing with dancing Halling Springar and Halling,
Kristiane Lund plays with dancing Telespringar and plays again.
Anders Brynge Fantastiskt rolig film - från ett Röros i feststämnin
Artist/Utøver: Glåmos Spelemannslag og Dansarri
Medvirkende: Knut Kjøk
Medvirkende: Kristiane Lund
Medvirkende: Jens A. Myro
Medvirkende: Ola Bø
Medvirkende: Anders Kjærland
Medvirkende: Bjarne Herrefoss
Medvirkende: Agnes Buen
Programleder: Sven Nyhus


1:00 Waltz
11:40, elements similar to rorospols but with a Hallindal spin, or is it Mazurka or sprinleik
ut sang. Orkester spiller til dans - reinlender og polka 19:10 waltz
Halling springar 23:14 to hardangar 41:00 Halling
At 29:30 in the video interview with Olav Thorshaug who toured America dancing Halling in about 1912 to 1915.
Odd Bakkerud spelar


From 1971, Rørospols oppme' stångvekten
Musikkprogram med Glåmos Spelemannslag og dansarring Sven Nyhus announcer

12 Jan 1973
Sigbjorn Osa, Sven Nyhus, Anders Kjerland,


Made for TV, Playing springar, and "Fanitullen" with choreographed dance
https://tv.nrk.no/serie/blanda-drops/FBUA07000473/12-03-1973

14 May 1973
  Sverre Halbakken oss med til grasrota i den folkelige tradisjonen i musikk og dans i traktene rundt Åmot og Elverum
Her blir vi kjent med en eksponent for polsrytmen i den 87-årige Jens Sveen.
https://tv.nrk.no/program/fola01002973/pols-oppi-blikkberget


Folkemusikk i Østerdalstradisjon. Spill, dans og sang samt samtaler om folkemusikken i dalen. Ved Sven Nyhus og Lise Foss 1974 Rundom danced as taught by Halbakken at Mendocino, 1979 or 1980?, 1982.
https://tv.nrk.no/program/FOLA03001774/under-tronfjell

https://tv.nrk.no/serie/husker-du/fuha00007873/17-05-1974#
19:45  Odd Bakkerud spiller "Fanitullen" og "Per Spelmann"

Sending fra Fjellkåsa Bygdemuseum i Oppdal.
St. Hansdans med solospill, sang og samtaler om landskappleiken og
folkemusikktradisjoner.
OPPDAL SPELEMANNSLAG, OPPDAL LEIKARRING, SUNNDAL SPELEMANNSLAG, dansere
fra Sunndal og Valdres.
8:30 Setesdal springar
10:15 Torleiv Bolstad spelar Valdres springar
14:25 springleik
19:35 parisapolka
36:30 spelar pols
39:30 dansar ( Sven says pols? )
45:30 public dances Rørospols


0:00 Thomas STENSGÅRD (mv) danser halling
7:00 Thomas STENSGÅRD og Ragnhild VINDEGG danser Hallingspringar Jens Myro spelar
18:16 , Marit PLADSEN (mv) og Arne PLADSEN (mv) med spillemann Bjarne HERREFOSS.
"Frå morgon til kveld" (telespringar etter Johs. Dale)
51:50 Nes nasjonale dansarring danser. Springar and Gangar.
spillemenn fra Spelmannslaget Bøheringen.

   0:00  Valdres springar  dans Ola BØE (mv) på hardingfele "Randi Røllun”
  19-10-1975  Musik,  Torleiv Bolstad interview 
   4:30    Valdres Springar  dans
  11:40    Mazurka
               Halling,  Bolstad plays,  Danser: Ingar RANHEIM  ( Kim's relative )
  39:00    Mazurka,    note pols steg danced in two different phases to music.

Series by Halbakken, 1976
Google key words, nrk Halbakken

This 1977 TV show from hallingdal has the commentary by Hallgrim Berg
The dansarlag does the Halling Springar in group formation.
https://tv.nrk.no/program/FREP46001977/romjul-i-hallingdal

23 Juni  1978   Folkmusikkdagane I Hallingdal
Torlief Stave, Agnes Buen Garnås,  Ingjerd Berg Helleland,  Magne Myhren,  Ola S Gurigard
https://tv.nrk.no/serie/norge-rundt/FREP42008778/23-06-1978#t=30m46s


28 January 1979   mostly music
Familien Skogum fra Lalm i Gudbrandsdalen i solo og samspill. Ved Ola Grøsland og Tellef Kvifte.

Midsummar, dans på Finnskogen 0:00 waltz,

Springar, for TV. Mari Maurstad 05.09.1981


3:00 Pols
11:00 barefoot Halling
31:55 melody used in Elverumspols, dance?
37:27 springdans

Møte med gårdbrukeren, felebygger og hardingfelespelemannen Hauk Buen i Jondalen
28-11-1982


29:00 Jens Myro, Thorleif Stave, dansarlag Halling Springar14:00 HARDANGER SPELEMANNSLAG spiller "Måltrosten" Mazurka
21:30 Anders KJERLAND (mv) spiller "Toleslåtten" dansar Vossarull

Musicians profiles

The University of Oslo department of Musicology web links are full of wonders and
gives thought to how much work and research has been done.
(Sandvik refers to Ivar Åsen's explanation of "Hurv": i.e. someone who is agile, reckless. Ottar Andersen's explanation is along similar lines: "something moving quickly, rushing off".)

Hurven,
Folkelige musikktradisjoner i grensetraktene mellom Norge og Sverige

Solhusgubben, Glåmos Spelmansslag on the 31.12.1984 video.
Dance ethnologist Märta Ramsten, Sven Nyhus, on the 30.12.1984 video.
Rundom from Engderdal, 1969,
The  Brekken dansarlag does a rhinelander and a pols in formation and they have “old” footage of pols
with great excitement and spirit, and with heel klicks while dancing bakmes.
The Youtube.com video of Henningsgarden, Norge has the same content but the audio is at
least 1 beat out of phase with the dancers.


12:15 Hedmark dansar Rundom
21:44 Halling dansar ungdom lekar
about 24:00 a young Annbjørg LIEN spiller " Førnesbrunen

3 videos on 1987 landskappleik
Fortekst. En reportasje/stemningsrapport som forteller noe om
hvordan det er å være med på kappleik. Et opptak fra Landskappsleiken i
Sogndal, juni 1987. Glimt fra miljøet rundt og selve Landskappleiken i
Sogndal. Prog.leder off om Landskappleiken. Diverse deltakere, unge og
gamle, spiller på fele og danser både ut og inne. Korte shots fra deltaker
som fremfører musikkstykker: " Marsj " av Jussi Ylitalos, Hauk BUEN, fele:
" Fjellrosa ", Ale MØLLER , bouzouki: " Jeg så i øster ". Sluttekst

Opptak fra landskappleiken i Sogndal.
Vignett med de ulike lands deltakere i aksjon med sang og instrumenter.
Per GUDMUNDSSON spiller " Ganglåt " etter Nergårs-Lars på sekkepipe, beveger
seg opp mellom publikum i salen. LOM SPELMANNSLAG spiller " Nåvåsætermarsjen"
Aly BAIN spiller Bryllupsmarsj fra Shetland på fele, 1'45".
Leif RYGG spiller " Ein sumarkveld i Jotunheimen " på fele, 3'15".
Hauk BUEN spiller " Fjellrosa " på fele, 3'21".
Per GUDMUNDSSON spiller " Pols frå Rättvik " etter Börjes-Olle på fele
sammen med Börn STÅBI. Spiller også " Pols frå Ursa " etter Jussa-Anders.
Tytti-Leena LASANEN spiller " Marsj " etter Jussi Ylitalos og " Guten med dei
blå augene " på kantele, 4'15".
Geir Egil LARSEN spiller 2 låter på bukkehorn, 3'19".
Sven NYHUS spiller " Rørospols " på fele, 1'30".
Opptak fra landskappleiken i Sogndal.
Vignett bestående av klipp av de ulike deltakerne.
Per GUDMUNDSSON på fele, Björn STÅBI på fele, Ale MöLLER på bouzouki,
spiller 3 melodier : " Jag såg i öster ", " Långdans " og " Tjønneblomen ".
Gunnar STUBSEID på fele og Ale MöLLER på bouzouki spiller gangar.
Tytti-Leena LAASANEN spiller " Känslornas tango " på Kantele, 2'52".
Sven NYHUS spiller " Gilde i Jutulheimen " på fele, 3'37".
Knut HAMRE, Bjørn BORGE og Leif RYGG på fele, samt Sverre RINGØY på orgel
spiller " Polka fra Hardanger ", 1'12".
Aly BAIN på fele og John COACKLEY på piano spiller " Fandens polsdans ",
versjon fra Montreal, 2'30". Sluttekst.Norske spelman in America with Andrea Een,
08:00 springdans from Telemark in Iowa 1969.
Anund ROHEIM spiller "Bjølleslåtten" etter Sjur Helgeland i 1969
Discussion of Lars Fykerud

Arve Moen Bergset, Knut Buen, Annbjørg Lien, Elisabeth Kværne, Hallvard Bjørgum, Jens A. Myro, Agnes Buen Garnås, Arild Plassen - og dei sprekaste hallingdansarane i landet
9:30 Alf Tveit spelar Telespringar? With dansar
29:00 Springar Halling springar

See Loretta Kelly sitting on the train.
Sørlandsspringar Rørospols
“Dick Clark's American bandstand”, but from Norge. Very nice images of
various dancer's styles doing the same dances. Nice mix of dances both gammel,
and even pols and halling that I have seen so far in the 1988 shows.
Alix sent me this from NRK, she and Ragnar were in the 1983 series at least.

The dance floor shots show a little more footwork in the 1988 series.
Kappspell 1990 battle of the bands with dance floor views


Landsfestivalen 1989

Westberg og Haugom spelar pols
Dombas, mazurka 1:47, reinlander 4:20, vals 12:20 , vals 18:00 reinlander 20:00, mazurka 38:10,
vals 42:40 reinlander 45:00, vals 51:20
Musik, Hornindal, West Coast of Norway between Bergen and Trondheim
spelar same melody as Elverumspols Springar etter Nils Kobberstad

Peder Nyhus, Sven Nyhus, Åshild Breie Nyhus spelar

30 March 2007,  Martin Myhr,  Ingunn Straite Lie spelar   5 minutes
https://tv.nrk.no/serie/norge-rundt/PRHO04001307/30-03-2007#t=19m39s

3:21 Harold Røine Huldredans 12 Huldre dansar

HENNINGSGÅRDEN, Norge, East of Røros, This was on the NRK hurven series, but
unfortunately the audio on the youtube is out of phase with the video by at least ½ second.

Fourth,  Earlier 20th century videos from around 1925 to 1947


Ulf-Arne Johannessen myspace 80 year tradition... silent.
Film from 1925? Halling and Halling Springar.


At about 31:04, the wedding march
1:26:00 or so, Reinlander in field.
Brudeferden i Hardanger (Rasmus Breistein, 1926)

Oscar Hamry 1939 Vestre Sildre, springar and Halling silent
1943 Valdres, Wedding march 6:00, springar in field 7:58


1947 silent film Voss stemne
Telespringar, Halling Springar, Numedalsspringar, Vestlandsspringar,
Sørfjordspringar, Vossarull, Halling

Ulvik Hardanger wedding1954


Some pictures I took in Norway back then in 1982.
In another document I have inserted pictures of the dancers from
Sebald Beham's 1535 wood print the “Great Kermis” or peasant feast
between the 4 photos of the Jente watching Pols dancers. Incredible
similarity including large rock next to the musicians in both the 1535
print and the Gripsholm Slatt tapestry Bond Dans.

The Museum's Sebal Beham 1535 Village Fair link is
Franz Brun metal etching similar to Gripsholm Slatt tapestry and Sebal Beham and Hans Holbein's
works

Photos and book link from photographer from Aal Norway.


Pal Olle and Nils Agenmark, from long ago playing.
Boda polskor

Bingsjö polskor

Lisa Rydberg and  Gunnar Idenstam - Polska i C dur (trad., "Bach på svenska")
This is interesting in interpreting Bach's Minuet with “waltz” like dancing.
From 1685 to 1750.
Lisa Rydberg and  Gunnar Idenstam - Menuet i G dur (2) (J.S. Bach, "Bach på svenska")

Landskappleiken or Landsfestival are good search terms.Morgan and Ola-Conny Gjør-Norge (Valdres)
at 14:30 or so, bygdedans where you find it.

Kristiane Lund must be a legend, and I know nothing about her. Just google her name and check out the images. One of the Halling dancers is Hallgrim Berg who with his wife Maria Høgetveit Berg, featured in other videos, and I took their picture climbing the hill to the by stuga in 1982. The older Halling dancer, the one who shares a seat at the table might be Tor Underberg one of the Hallingdal dance masters who taught Bjorn Lien and all who taught at Mendocino Scandia camp. Jens Myro taught the dance course for Halling Springar for visitors in 1982. I will make a facebook group just for NRK links, ( I found about 4 more today to make 10 total, plus singing), including a 1971 series on dance and music with Berg doing the interviews. Also a 45 minute video on a Hallingdal Christmas with Halling, Springar, music, interviews etc. 1982 pictures https://www.flickr.com/photos/42028913@N06/


Legendary Kristiane Lund (1889-1976) plays Telemark Springar.
If you have ever danced Rørospols, Halling Springar, Halling, or Telemark Springar this will be extra fun to watch.

  
From 2014 color commentary on Landskappleik


Springleik frå Gudbrandsdalen


Fanaspringar

Jostedalen audio only, 1962.
 Fifth,   Video links related to Hallingdal
Old videos and NRK episodes with Hallingspringar or from Hallingdal

Ulf-Arne Johannessen myspace 80 year tradition... silent.
Film from 1925? Halling and Halling Springar.
https://myspace.com/ulfarne/videos

1930  silent film,  Kristine Valdres,
 Valdres springar? in field  at 1:00 into this clip.
https://www.youtube.com/watch?v=GBB3eUpKGDg


1947 silent film Voss stemne
Telespringar, Halling Springar, Numedalsspringar, Vestlandsspringar,
Sørfjordspringar, Vossarull, Halling

LandsKappleiken 1968
19:54 Odd Bakkerud spelar
23:00 Telespringar in field
28:02 Halling Berg? and Underberg?, Jens Myro spelar
30:40 HallingSpringar in field.


1:00 Waltz
11:40, elements similar to rorospols but with a Hallindal spin, or is it Mazurka or springleik?
Orkester spiller til dans - reinlender og polka 19:10 waltz
At 29:30 in the video interview with Olav Thorshaug who toured America dancing Halling in about 1912 to 1915.
Halling springar 23:14 to hardangar 41:00 Halling
Odd Bakkerud spelar
28-03-1970

From 1970,
Jens Myro playing with dancing 08:15 Halling Springar and 16:20 Halling, Fantastic fun.


80-årsfeiringen av Olav Sataslåtten i Ål, februar 1971, spelar Hallingspringar
fiddler's feet stamp out 1, 2, and,


Episode 4
Danser fra Hallingdal.
Levor LÅ traller en slått, "Leta med kjeften". Synger "Vesle-Kari Rud".
Hallgrim BERG snakker med Levor LAA om dans og sang i Hallingdal (Ål) i
gamle dager. Hallgrim BERG og Torill STAVE danser til sangen. Par danser
Hallingspringar i bunader. Herr VESTENFOR om hvordan de improviserer i
springaren, demonstrasjon. To par danser springar. Nært fotarbeide.
Dansepedagog Henry SJØBERG om historiske sysnpunkter på norsk folkedans
og de impulser den har mottatt fra Europa. Gutt danser halling med
nedriving av hatt fra mannshøyde (laus).

0:00 Thomas STENSGÅRD (mv) danser halling
7:00 Thomas STENSGÅRD og Ragnhild VINDEGG danser Hallingspringar Jens Myro spelar
18:16 , Marit PLADSEN (mv) og Arne PLADSEN (mv) med spillemann Bjarne HERREFOSS.
"Frå morgon til kveld" (telespringar etter Johs. Dale)
51:50 Nes nasjonale dansarring danser. Springar and Gangar.
spillemenn fra Spelmannslaget Bøheringen.

This 1977 TV show from hallingdal has the commentary by Hallgrim Berg
The dansarlag does the Halling Springar in group formation.


29:00 Jens Myro, Torleif Stave, Hallingspringar
https://tv.nrk.no/serie/landskappleiken/FMUS00007188/23-06-1988

From 2014 color commentary on Landskappleik
14:00 From Indre Sogn, Springar, 1971 Kappleik compare to Halling Springar
Med Torleiv Bolstad som spelemann
og trampar har dansaren god stønad


 Sixth,  1971 NRK series on dance in Norway broken down by episode with description.
Dance series,
Episode 1.
Danser fra Numedal og Valdres.
Par danser. Hallgrim BERG introduserer de ulike folkedansene. Par
danser springar i Numedalsbunad, mens Knut MYRAN spiller. Han spiller
"Sevlen". Ola BØE fra Vestre Slidre spiller for et Valdrespar som danser
springar. Ola BØE om karakteristika ved Valdresmusikken. Viser det ved
å spille en slått som Fanden spilte da han begrov mor si. Magni og Rolf
KARLBERG om folkedans som moro og ikke død tradisjon, og om bunader. To
par danser "Grålysningsgangar".

Episode 2.
Danser fra Vestlandet.
Føtter som danser springar. Par danser i bunader fra Hordaland. Finn
VABØ spiller "Å hei så danser jenta mi". Egil BAKKA som har samlet
danser fra Vestlandet, om arbeidet sitt. Om "Vossarodn" som er
karakteristisk for Hordaland. Par danser "Vossarodn" i Hardangerbunad.
Egil BAKKA om antallet bygdedanser og alle variantene, sangdanser,
turdanser og gammeldans. Sjur HESJEVOLD fra Jostedalen spiller slått:
"Kjepphesten" og "Martha Olstad". Par danser springar i Sognebunad.

Episode 3
Danser fra Setesdal og Vest-Telemark.
Jente og gutt synger stev. Th. BJØRGUM spiller gangar mens par danser i
Setesdalsbunad. Th. BJØRGUM og Hallgrim BERG om de lokale dansene. BJØRGUM
spiller slått mens et ungt par fra Setesdalen danser. Sidsel RUSTAD og
Jon RUSTAD. Nærbilder av trinnene. ROMMETVEIT fra Vinje spiller
"Belargutten", en springar. Aslak HØGETVEIT om musikken til dansen og
hvordan folkedansen må ha et element av improvisasjon. Maria HØGETVEIT OG
Aslak HØGETVEIT danser telegangar i Telemarksbunad. De improviserer etter
impulser fra musikken. BJØRGUM og Aslak HØGETVEIT kveder.

Episode 4
Danser fra Hallingdal.
Levor LÅ traller en slått, "Leta med kjeften". Synger "Vesle-Kari Rud".
Hallgrim BERG snakker med Levor LAA om dans og sang i Hallingdal (Ål) i
gamle dager. Hallgrim BERG og Torill STAVE danser til sangen. Par danser
Hallingspringar i bunader. Herr VESTENFOR om hvordan de improviserer i
springaren, demonstrasjon. To par danser springar. Nært fotarbeide.
Dansepedagog Henry SJØBERG om historiske sysnpunkter på norsk folkedans
og de impulser den har mottatt fra Europa. Gutt danser halling med
nedriving av hatt fra mannshøyde (laus).


Episode 5

Lausdans.
Hallingdans demonstreres av en danser fra Hallingdal. Hallingkast og
mange andre detaljer demonstreres. Anders ANMARKRUD (mv) fra Valdres danser.
Jente danser også denne solodansen. Danser fra Trysil viser hvordan
lausdansen blir danset der. Odd BÆKKERUD spiller fele, spiller bl.a.
"Fanitullen". Fem dansere ute i dansen samtidig.

Episode 6
Danser fra Skjåk, Rørås og Volda.
Lars HOLE spiller munnharpe. Hallgrim BERG snakker med Lars HOLE om
munnharpespill og om forskjellen på folkedanser i bygdene i Gudbrandsdalen.
Ekteparet HOLE danser Skjåkspringar. Nært fotarbeidet. Mange turer.
Sven NYHUS om musikken i Rørostraktene. Spillemannen fra Skjåk
demonstrerer det karakteristiske for Gudbrandsdalen. Sven NYHUS spiller
til par som danser Røros-pols. Alle dansere og Sven NYHUS i vakre bunader.
Hallgrim BERG om grensene for bruk av hardingfele og vanlig fele. Ingunn
og Jon HUMBELSET danser. Sunnmørespringar (rekonstruert dans)

Episode 7
Danser fra Øst-Telemark.
Stills av bunadkledde dansere, fortekst.
Mann spiller på fele og ungt par danser gangar. Kjetil LØNNDAL intv. om
sin jobb som danseinstruktør. Han spiller en danseslått. En annen spiller
fele, og Kjetil LØNNDAL byr opp en jente til dans. Intv. forts. om folkedans
og musikk. Mann spiller en gangar på fele. Intv. med Kjetil LØNNDAL forts.
Han danser springar med to jenter.
Sluttekst.

Episode 8
TV-kappdans.
Fortekst. Flere par danser reinlender, par i bunader og vanlige klær.
Hallgrim BERG on screen orienterer om kappdansen. Shot publikum og dommere
som skal kåre de beste danserne. Haldor HEGGE som er en av dommerne, intv.
Han viser og forklarer dommerskjemaet. Det første paret i kappdansen ut på
gulvet og danser en springar. Neste par er fra Vestlandet og danser også
en springar. Hallgrim BERG on screen om den neste dansen som vises, en
gangar fra Numedal. Et par danser. Neste par danser springar fra Tinn i
Telemark. Siste par i konkurransen danser en springar fra Valdres.
Laget for folkemusikk spiller en halling mens dommerne kommer fram til
resultatet av konkurransen. Overdommer redegjør for resultatet av
kappdansen. Olav ØAKER og Magni KARLBERG vant. Nært vinnerne. Deltakere
og publikum på gulvet.
Sluttekst.

Episode 9
3. nov. 1971 · På reise i arkivet: ''Spela spelmann, lat fela låte''
8:50 Bjørn Odde frå Lom
vann klassa for vanleg fele.
Ein av slåttane han spelte var
"Skilnadsgrauten" av Hans W. Brimi. Seventh,  Some video links related to Rorospols,
Rørospols video links from Norwegian TV NRK.


Rørospols danced on both meadow and dance floor, with slapping of heels during bakmes.
Artist/Utøver: Glåmos Spelemannslag og Dansarri
Programleder: Sven Nyhus

From 1971, Rørospols oppme' stångvekten
Musikkprogram med Glåmos Spelemannslag og dansarring Sven Nyhus announcerEpisode 6
Danser fra Skjåk, Rørås og Volda.
Lars HOLE spiller munnharpe. Hallgrim BERG snakker med Lars HOLE om
munnharpespill og om forskjellen på folkedanser i bygdene i Gudbrandsdalen.
Ekteparet HOLE danser Skjåkspringar. Nært fotarbeidet. Mange turer.
Sven NYHUS om musikken i Rørostraktene. Spillemannen fra Skjåk
demonstrerer det karakteristiske for Gudbrandsdalen. Sven NYHUS spiller
til par som danser Røros-pols. Alle dansere og Sven NYHUS i vakre bunader.
Hallgrim BERG om grensene for bruk av hardingfele og vanlig fele. Ingunn
og Jon HUMBELSET danser. Sunnmørespringar (rekonstruert dans)


Solhusgubben, Glåmos Spelmansslag on the 31.12.1984 video.
Dance ethnologist Märta Ramsten, Sven Nyhus, on the 30.12.1984 video.
Rundom from Engderdal, 1969,
The  Brekken dansarlag does a rhinelander and a pols in formation and they have “old” footage of pols
with great excitement and spirit, and with heel klicks while dancing bakmes.
The Youtube.com video of Henningsgarden, Norge has the same content but the audio is at
least 1 beat out of phase with the dancers.


Peder Nyhus, Sven Nyhus, Åshild Breie Nyhus spelar


Here are 3 links to Norwegian TV show series with bygdedans and old time dance.
The first two are like American bandstand.
We have a much larger dance floor and plenty of room.
The dance floor shots show a little more footwork in the 1988 series.
Kappspell 1990 battle of the bands with dance floor views

No comments:

Post a Comment